TT World

Stedenbouwkundig/ beeldkwaliteitplan afgerond in 2005. Plan is tevens de onderlegger van nieuw bestemmingsplan. (in dienst van Bo.2 architectuur en stedenbouw) Bij het verkleinen van het circuit is er ongeveer 30 ha aan grond vrijgekomen, 15 ha hiervan wordt ontwikkeld tot leisure park, de rest wordt gebruikt als parkeerplaats bij grote evenementen.